گریه میخوام

امروز بدتر از دیروزم... دلم خیلی گرفته... ولی دیگه حتّی گریه هم نمیتونم بکنم...انگار که اشک هام خشکیده. . .دیگه احساسی برام نمونده که اشکی به وجود بیاره...میخوام خودمو بسپارم به سرنوشت ولی باز میگم پس آرزوهام چی میشه؟ مگه من چند سالمه؟ مگه من چند بار زندگی میکنم؟ افسوسگریه

/ 0 نظر / 5 بازدید