تنهام

امروز فهمیدم آخرین دوستم هم اقامت استرالیشو گرفته و تا عید از ایران میره . . . این آخریشونه . . . همشون رفتن . . .خدایا . . . من میمونم و کی؟ ... دیگه یادم نمیاد.... من و مردی که احساسی دیگه بهش ندارم...چرا؟ خدایا بهم بگو چه کاره بدی کردم که الان تاوانشو دارم پس میدم... چقدر این روزا هوا واسم سنگینه... نفس کشیدن واسم سخت تر شده... هوا آلوده و سیاه تر شده یا این دله منه که کدر و کدر تر میشه؟؟؟ نمیدونم... ولی امروز که داره برف میاد پس این دل منه که . . . چقدر احساس تنهایی میکنم . . .

/ 0 نظر / 5 بازدید